Faktablad IPM

Faktablad om integreret plantebeskyttelse (IPM) på dansk

Vores 28 faktaark indeholder oplysninger om skadedyr, vedligeholdelse og græs og anlæg med tips til at få flere oplysninger. Du finder faktabladene på  dansk under overskrifterne;
 
 
 

Pleje

Vælg det rigtige græs

Dokumentation IPM

Forsøg på din egen bane og kontakt med andre greenkeepere

Forvaltning af græsarealer efter IPM-principper betyder, at alternative midler og metoder bør vælges, før man overvejer anvendelsen af kemiske plantebeskyttelsesmidler. For græsplæner er udvælgelsen af ikke-kemikalier relativt begrænsede, men der er meget erfaring og løsninger blandt de nordiske greenkeepere. Disse erfaringer og idéer, kan du med fordel afprøve i lille målestok på din egen bane, før du bruger kemiske pesticider. På denne måde kan vi øge vidensgrundlaget om alternativer til kemiske plantebeskyttelsesmidler. Samtlige faktablade, indeholder kontaktoplysninger for greenkeepere i Sverige, Danmark og Norge med lang erfaring i det pågældende område som faktabladet beskriver, og de er glade for at tilbyde rådgivning og erfaring, hvis du ønsker at kontakte dem.