Faktablad IPM

Faktablad om integreret plantebeskyttelse (IPM) på dansk

Alle STERF´s faktaark om integreret plantebeskyttelse  (IPM) findes samlet her i en Ipaper-version
Vores 28 faktaark indeholder oplysninger om skadedyr, vedligeholdelse og græs og anlæg med tips til at få flere oplysninger. Du finder faktabladene på  dansk under overskrifterne;
 
 
 

Pleje

Vælg det rigtige græs

Dokumentation IPM

Forsøg på din egen bane og kontakt med andre greenkeepere

Forvaltning af græsarealer efter IPM-principper betyder, at alternative midler og metoder bør vælges, før man overvejer anvendelsen af kemiske plantebeskyttelsesmidler. For græsplæner er udvælgelsen af ikke-kemikalier relativt begrænsede, men der er meget erfaring og løsninger blandt de nordiske greenkeepere. Disse erfaringer og idéer, kan du med fordel afprøve i lille målestok på din egen bane, før du bruger kemiske pesticider. På denne måde kan vi øge vidensgrundlaget om alternativer til kemiske plantebeskyttelsesmidler. Samtlige faktablade, indeholder kontaktoplysninger for greenkeepere i Sverige, Danmark og Norge med lang erfaring i det pågældende område som faktabladet beskriver, og de er glade for at tilbyde rådgivning og erfaring, hvis du ønsker at kontakte dem.