Om IPM

Hvad er integreret plantebeskyttelse?

Integreret plantebeskyttelse (IPM) handler om at bruge al den tilgængelige viden og metoder til at forhindre skader og bekæmpe skadelige organismer på græsset. IPM starter med god planlægning og design for at sikre, at græssets basale behov er tillfredsstillet. Vi har brug for lys og luft til blade, og nok vand og ilt til rødderne - især for det kortklippede græs. For at forhindre vinterskader skal greenområder onduleres for at skabe forhold, der dræner overfladevand væk om vinteren.

De planter, der sås, skal have de bedste genetiske ressourcer til at modstå vinterskader, men bør også være resistente mod sygdomme og kunne konkurrere mod ukrudtet. Nyttige mikroorganismer i vækstmaterialet har også stor betydning. I daglig pleje er optimal gødskning, vandkontrol, og skånsom mekanisk behandling, vigtige faktorer for at undgå stressede planter.

Når ukrudt, sygdomme og skadedyr forårsager større skade end acceptabelt, skal man vælge   foranstaltninger, der har mindst negative konsekvenser for sundhed, miljø og klima. Kendskab til skadevolderne er meget vigtig. For at kunne bekæmpe på det rigtige tidspunkt, må vi kende deres livscyklus, hvordan de opstår og deres svagheder.


Rammebeskrivelse IPM (PDF)

Målet er at producere bedre grønne områder på en bæredygtig måde. Baggrunden herfor er kravet fra EU og de nationale myndigheder om nedsat anvendelse af kemiske plantebeskyttelsesmidler. Definitioner og udtryk i rammebeskrivelsen er taget fra EU-direktivet, dateret den 21. oktober 2009, som fastsætter rammen for bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. I 2016 blev rammebeskrivelsen opdateret. Den er tilgængelig på svensk, dansk og norsk.