Om STERF

STERF

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) er de nordiske golfforbunds fælles forskningsfond. STERF leverer viden som er praktisk anvendeligt og som kan anvendes direkte i plejen af golfbaner. Dette sker i dialog med myndigheder og interesseorganisationer for at skabe et troværdigt miljøarbejde.

Nordisk og internationalt samarbejde giver os mere forskning for hver investeret krone. Vi får tilgang til de bedste kompetencer og vi får en tilstrækkelig volume på fondens arbejde. Det gør at STERF idag betragtes som et af Europas vigtigste centre for forskning i anlæg og pleje af golfbaner, samt at den nordiske golf - og grønne sektor ses som flagskib indenfor bæredygtig udvikling. STERF samarbejder med internationalt ledende forskningsinstitutioner, golforganisationer samt andre interessenter i den grønne branche.

Læs mere om STERF:s projekter, seminarier, nyheder, organisation mm. på engelsk her

Forsknings- og udviklingsprogram

Golfen står overfor flere store udfordringer foreksempel klimaforandringer, nye love og restriktioner, begrænset tillgang til dyre naturresurser, øget konkurrence om natur- og kulturværdierne, samt en økonomisk udmatning. For at imødekomme golfens udfordringer, samt øge golfens samfundsmæssige værdi, har STERF sammen med golfsektoren, de nordiske myndigheder og forskere identificeret fire vigtige internationale fremtids- och udviklingsområder. Disse er:

  • Multifunktionelle golfbaner og økosystemer
  • Integreret plantebeskyttelse
  • Strategier for god overvintring
  • Bæredygtig anvendelse af vand

Indenfor hvert område beskriver vi status samt behovet for forskning, udvikling, kommunikation og internationalt samarbejde for at skabe en bæredygtig udvikling af golfsektoren. En programkoordinator inden for hvert områdehar ansvar for at udvikle og drive forskningsprogrammet.

Læs mere om forskningsprogrammerne på engelsk her