Tätä on STERF

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) on pohjoismaisten golfliittojen yhteinen tutkimussäätiö.  STERF tuottaa tutkimustietoa joka tukee uskottavaa ympäristöstä huolehtimista ja jota voidaan hyödyntää suoraan käytännössä kentänhoidossa, Pohjoismainen ja kansainvälinen yhteistyö antaa meille enemmän tutkimustietoa jokaista investoitua euroa kohti. Sterf’illä on käytössään paras osaaminen ja toiminnassa on riittävää laajuutta. Tämän myötä STERF’iä pidetään tänäpäivänä yhtenä Euroopan tärkeimmistä golfkenttien hoidon tutkimuskeskuksista. Pohjoismaista golf- ja viherpinta sektoria pidetään edelläkävijänä kestävän kehityksen saralla.

STERF tekee yhteistyötä kansainvälisesti johtavien tutkimusinstituutioiden, golfjärjestöjen ja –yritysten kanssa.

Lue lisää STERF:in projekteista, seminaareista, uutisista, organisaatiosta jne englanniksi tästä

 

Tutkimus- ja kehitysohjelmat

Golfilla on edessään useita merkittäviä haasteita kuten ilmastonmuutos, lainsäädönnön muuttuminen ja rajoitukset, luonnonresurssien rajoitetumipi saatavuus ja kallistuminen, kasvava kilpailu luonto- ja kulttuuriarvokkaista maa-alueista sekä taloudelliset haasteet. Voidakseen auttaa näiden haasteiden selvittämisessä ja voidakseen lisätä golfin yhteiskuntakelpoisuutta STERF on, yhteistyössä golfsektorin toimijoiden, pohjoismaiden viranomaisten ja tutkijoiden kanssa nostanut esille neljä kansainvälisesti merkittävää tulevaisuuden kehityskohdetta:

  • Monikäyttöiset golfkentät ja ympäristöjärjestelmä palvelut
  • Yhdistelmä kasvinsuojelu (IPM)
  • Onnistuneen talvehtimisen keinot
  • Kestävän kehityksen mukainen veden käyttö

Jokaisen osa-alueen osalta selvitämme nykytilanteen ja tarpeet tutkimustiedolle, kehitykselle, viestinnälle ja kansainväliselle yhteistyölle, jolla voidaan parantaa golfsektorin kestävää kehitystä. Kullakin asa-alueella on koordinaattori, joka vastaa alueensa tutkimusohjelmien kehittämisestä ja johtamisesta.

Lue lisää tutkmusohjelmista englanniksi tästä