Um STERF

Þetta er STERF

STERF er skammstöfun fyrir Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation, en sjóðurinn er samstarfsverkefni allra golfsambanda og ýmissa yfirvalda á Norðurlöndum og hefur þann tilgang að sameina og efla rannsóknastarf í þágu golfvalla og umhverfis. Hver skráður félagi í golfklúbbi innan GSÍ greiðir um 60 krónur í sjóðinn á ári, en meginmarkmið hans er að styðja við rannsóknir sem nýtast golfhreyfingunni á Norðurlöndum og senda frá sér niðurstöður á hagnýtu formi. Einnig vill STERF stuðla að virku samtali við yfirvöld og samfélag til að þróa og sýna fram á trúverðugleika og ábyrga umgengni golfhreyfingarinnar um náttúru og menningarverðmæti.

Norræn og alþjóðleg samvinna gerir okkur kleift að fá betri og meiri rannsóknaupplýsingar fyrir hverja krónu auk aðgangs að bestu mögulegu þekkingu og tækni. Þær rannsóknastofnanir, félög, sambönd og fyrirtæki sem STERF vinnur með eru leiðandi á heimsmælikvarða.

Þessi nálgun gerir STERF að einum öflugasta rannsóknavettvangi á sviði golfvallagerðar- og viðhalds. Norrænt golf er um leið að skapa sér nafn sem fyrirmynd fyrir aðra í hreyfingunni í þágu sjálfbærra starfshátta.

Hér getur þú lesið meira um STERF, verkefni á vegum sjóðsins, námskeið, fréttir o.fl. á ensku. 

Rannsóknir og þróun

Golf stendur frammi fyrir mörgum veigamiklum áskorunum, s.s. loftslagsbreytingum, nýjum reglugerðum og kvöðum, efnahagsþrengingum og meiri samkeppni um dýrari auðlindir. Til að mæta þessu hefur STERF, í samvinnu við golfhreyfinguna og yfirvöld, skipt áherslum sínum í fjóra flokka. Þeir eru:

  • Blönduð landnot á golfvöllum
  • Varnir gegn sýkingum í grassverði
  • Varnir gegn vetrarskaða
  • Skynsamleg vatnsnýting

Á hverju sviði fyrir sig skilgreinir STERF núgildandi ástand, þörf á rannsóknum, þróun, samtali og samstarfi milli aðila á alþjóðavísu í þágu sjálfbærrar þróunar golfleiksins. Sérstakur verkefnisstjóri fer fyrir hverju sviði og ber ábyrgð á að þróa og starfrækja rannsóknaáætlun.

Hægt er að lesa meira um rannsóknasviðin á ensku hér.