Faktablad IPM

Skjøtsel

Skjøtsel
Å skjøtte et grøntareal riktig slik at overvintringen blir bra, gressplanten frisk og konkurransekraftig gir et gressdekke av høy kvalitet. Faktabladene om skjøtsel handler om optimal etablering, gjødsling, vanning og mekaniske tiltak på gresset. I henhold til IPV skal kjemiske plantevernmidler bare benyttes som siste utvei, men når dette er nødvendig er det viktig at sprøytingen foregår på riktig måte. Derfor har vi laget et eget faktablad som kun omhandler sprøyteteknikk.

Valg av gress

Velg rett gress
Det er viktig å velge gressarter- og sorter som er resistente mot sykdommer, har motstandskraft mot ugress og som har egenskaper til å kunne trives i de lokale jord- og klimaforholdene. Gressets egenskaper styres av gener. Gjennom utvelgelse av spesielt bra planter har man fått fram gressorter som har de egenskapene som vi ønsker. Det gjelder synlige egenskaper som hvordan de vokser, og ikke minst egenskaper som skuddtetthet, farge, vekstpotensiale, toleranse mot slitasje, frosttoleranse og sykdomsresistens. Valg av rett gress er svært viktig. Planter som trives på en golfbane trives nødvendigvis ikke på en annen bane. I mer enn 30 år har gress for grønne områder blitt testet under nordiske forhold. Rapporter fra disse testene og praktiske erfaringer gir et bra grunnlag for å velge rett. Valg av gress må baseres på klima og jordforhold, krav til spillekvalitet, klippehøyder, miljøhensyn og tilgjengelige skjøtselsressurser.
   

Dokumentasjon av IPV

Dokumentasjon av IPV
Det skal dokumenteres at prinsippene for IPV følges i forbindelse med skjøtsel av golfbanen. Tilsynsmyndighetene i Norden har litt ulikt fokus på hvordan denne skal gjøres ut i fra nasjonale prioriteringer. De 3 skjemaene som finnes her er ment som eksempler og kan tilpasses ved ulikt behov.

Forsøk på egen bane

Forsøk på egen bane og kontakt med andre greenkeepere
Skjøtsel i henhold til IPV-prinsipper innebærer at alternative midler og metoder skal benyttes før man vurderer å benytte kjemiske plantevernmidler. For gressarealer er utvalget av ikke-kjemiske midler relativt begrenset, men det finns mye erfaring og løsninger blant nordiske greenkeepere. Disse erfaringer og ideer kan med fordel testes på egen bane, før man tyr til kjemiske midler. På den måten kan vi øke kunnskapsbasen om alternative løsninger. Samtlige faktablad inneholder kontaktinfo til greenkeepere i Sverige, Danmark og Norge med lang erfaring innen temaene som beskrives i bladet. De stiller gjerne opp med råd og erfaringsutveksling om du vil ta kontakt.