Om STERF

Dette er STERF

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) er de nordiske golfforbundenes felles forskningsstiftelse. STERF levererer kunnskap som er praktiskt nyttig og ferdig til å brukes direkte i forbindelse med baneskjøtsel samt i dialog med myndigheter og allmennheten for et troverdig miljøarbeid.

Nordiskt og internasjonalt samarbeid gir oss mer forskning for hver investerte krone. Vi får tilgang til den beste kompetansen, og vi får volum på arbeidet. Dette har ført til at STERF i dag betraktes som ett av Europas viktigste sentra for forskning på etablering og skjøtsel av golfanlegg samt at Nordisk golf- og grønnsektor ses som et forbilde for holdbar utvikling. STERF samarbeider med internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner, golforganisasjoner samt bedrifter i bransjen.

Les mer om STERFs prosjekter, seminarer, nyheter på engelsk her

 

Forsknings- og utviklingsprogram

Golfen står ovenfor flere viktige utfordringer som for eksempel klimaendringer, nye lover og restriksjoner, begrensede tilgang på og kostbare naturressurser, økt konkurranse om natur- og kulturverdier samt økonomiske utfordringer.

For å møte golfens utfordringer samt øke golfens samfunnsverdi har STERF sammen med golfsektoren, nordiske myndigheter og forskere identifisert fire viktige internasjonale fremtids- og utviklingsområder:

  • Multifunksjonelle golfanlegg og økosystemer
  • Integrert plantevern (IPM)
  • Strategier for god overvintring
  • Bærekraftig bruk av vannressurser

Innen disse områdene beskrives en nåsituasjon og behov for forskning, utvikling, kommunikasjon og internasjonalt samarbeid for å skape en positiv utvikling av golfsektoren. En programkoordinator innen vært område har fått ansvar for å utvikle og drive forskningsprogrammet innen de respektive program.

Les mer om forskningsprogrammene på engelsk her