Faktablad om integrerat växtskydd (IPM) på svenska

Våra 28 faktablad ger information kring skadegörare, skötsel samt gräs och anläggning med lästips för ytterligare information. Du hittar faktabladen på svenska under rubrikerna;

 

 

Skötsel

Välj rätt gräs

Dokumentation IPM

Försök på egen bana och kontakt med andra greenkeepers