Om STERF

Detta är STERF

Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF) är de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse. STERF levererar kunskap som är praktiskt nyttig och färdig att använda direkt i banskötseln, i dialog med myndigheter och allmänhet för ett trovärdigt miljöarbete.

Nordiskt och internationellt samarbete ger oss mer forskning för varje investerad krona. Vi får tillgång till den bästa kompetensen, och vi får volym på verksamheten. Detta gör att STERF idag betraktas som ett av Europas viktigaste centra för forskning kring anläggning och  skötsel av golfanläggningar samt att Nordisk golf- och grönytesektor ses som ett föredöme för hållbar utveckling. STERF samarbetar med internationellt ledande forskningsinstitutioner, golforganisationer samt företag i branschen.

Läs mer om STERF:s projekt, seminarier, nyheter, organisation mm på engelska här

Forsknings- och utvecklingsprogram

Golfen står inför flera viktiga utmaningar till exempel klimatförändringar, nya lagar och restriktioner, begränsad tillgång på och dyra naturresurser, ökad konkurrens om natur- och kulturvärden samt ekonomiska utmaningar. För att möta golfens utmaningar samt öka golfens samhällsnytta har STERF tillsammans med golfsektorn, nordiska myndigheter och forskare identifierat fyra viktiga internationella framtids- och utvecklingsområden. Dessa är:

  • Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster
  • Integrerat växtskydd
  • Strategier för god övervintring
  • Hållbar användning av vatten

Inom varje område beskriver vi nuläget samt behovet av forskning, utveckling, kommunikation och internationellt samarbetet för att skapa en hållbar utveckling av golfsektorn. En programkoordinator inom varje område ansvarar för att utveckla och driva forskningsprogram inom respektive program.

Läs mer om forskningsprogrammen på engelska här