STERF Nyhetsbrev #14
Planera fröinköpet nu!
Läs artikeln "Krypvensorter till greener i Skandinavien". Hösten är den tid då fröfirmorna köper in gräsfrö från utlandet för vidare försäljning till sina kunder. Många greenkeepers lägger också in sina fröbeställningar tidigt under hösten. Chansen att få tag i frö av bra sorter är bättre ju tidigare man är ute. Artikel ger dig en översikt över de bästa krypvenssorterna till greener, baserat på sortlistorna på www.scanturf.org.  Artikeln som finns på svenska och norska hittar du under "Turfgrass" på sajten. 

  Artikel om krypvenssorter  
 
Två seminarier i Köpenhamn, samma vecka - kom på båda!
Två seminarier hålls i Köpenhamn i oktober. Det första hålls 5-6 oktober: "Low input turf grass management" och börjar med studiebesök på Elisefarms GK och Köpenhamns GK. Dagen därpå är det föredrag, erfarenhetsutbyten och diskussioner. Nästa seminarium är: "Hållbarhet och gräs - ETS Fieldday", 7-8 oktober. Första dagen är en seminariedag på Köpenhamns Universitet. Dag 2 besöker vi Fredriksborgs slottsträdgård och Furesö GK. Mer information om seminarierna hittar du på sajten.

  Seminarier i Köpenhamn  
 
Har golfanläggningen multifunktionell potential?
Nu finns det en praktisk handbok som hjälper dig utvärdera golfanläggningen ur ett multifunktionellt perspektiv. Handboken är en hjälp i processen att titta på golfanläggningen med nya ögon och kan användas för att visualisera den multifunktionell potentialen. Handboken är ett resultat från forskningsprojektet " Experience mapping and multifunctional golf course development - enhanced possibilities for increased and more varied use of golf courses."

  Till handboken och rapporten från projektet.  
Slutrapport från SCANGREEN 2011-2014
De slutgiltiga resultaten från den fyraåriga testperioden för SCANGREEN 2011-2014 är nu publicerad. (Turfgrass species and varieties for Integrated Pest Management of Scandinavian putting greens) Du hittar rapporten och information om projektet på sajten. 

  SCANGREEN  
Multifunktionalitet på urbana golfbanor
Under våren 2015 studerades multifunktionaliteten på två golfanläggningar i Stockholmsområdet (Nacka GK och Björkhagens GK). Det var ett studentprojekt på kursen Urban Social-Ecological Systems vid Stockholm Resilience Centre som gjorde arbetet. Man hittade ett 30-tal olika aktiviteter på och runt golfbanorna. Studenterna intervjuade golfare och andra besökare bland annat om var de bodde, deras attityder till multifunktionalitet och vad de uppskattade med området m m Läs artikeln på sajten!

 

  Till artikeln