STERF Nyhetsbrev #15
God Jul & Gott Nytt År!
Gräsguiden 2015
"Grass Guide 2015" presenterar forskningsresultat om gräsarter som samlats under de senaste 30 åren för alla typer av gräsytor i de Nordiska länderna. Fokus ligger på arter som lämpar sig för grässlänter, gräsytor i parker, fotbollsplaner och golfbanor. Hittills finns Gräsguiden 2015 på engelska och norska. Den svenska översättningen publiceras under början på 2016.

  Gräsguiden 2015  
 
 
Artikel: Low input-seminariet
Den 5-6 oktober samlades forskare från USA, Storbrittanien, Norge och Danmark i Köpenhamn för att presentera de senaste kunskaperna om svingel. Erfarna banchefer från Irland, Frankrike, Sverige, Skottland och Danmark delade sina tankar och erfarenheter av att jobba med svingel. Läs artikeln om mötet på engelska eller norska.

  Artikel  
 
 
Myntfläck - en ny sjukdom i Skandinavien
Den förorsakas av svampen Sclerotinia homoeocarpa. I Skandinavien har vi hittat två olika genetiska varianter av svampen. Det är svårt att förutsäga hur stor spridning sjukdomen har fått och hur svåra skador vi kan förvänta oss, men vi vet att svampen sprids med golfutrustning och maskiner. Läs faktabladet som finns på engelska, norska och svenska!  Faktablad  
Ny handbok - Multifunktionella värden
En handbok som är tänkt som ett verktyg vid en process där man värderar och synliggör golfbanans multifunktionella möjligheter. Handboken finns på engelska och svenska.  Handbok  
Artikel - Inducering av resistens mot snömögel
I STERF-projektet ‘Inducerad resistens mot Microdochium nivale’ studerar vi en typ av motståndskraft som kan ‘skruvas på’ (induceras) genom att spruta med en s k 'resistance elicitor’, eller skapare av motståndskraft. Läs mer om detta spännande projekt i en kort artikel på engelska eller norska.

  Artikel