STERF Nyhetsbrev #16
STERFs Årsbok 2015 - på svenska!
Nu är STERFs årsbok för 2015 färdig. Läs den för att få senaste nytt om de pågående projekten samt se listan på nya och avslutade projekt. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker! I år finns även en svensk sammanfattning av årsboken - du hittar den här!  Årsboken 2015  
 
Rödsvingelhandboken är här!
Riktlinjer baserade på ny forskning (från Fescue-green projektet) samt erfarenheter från greekeepers. Handbokens syfte är att bidra till en mer hållbar golfbaneskötsel utan att tumma på spelkvaliteten. En efterlängtad handbok!  Till handboken  
 
Faktablad om övervintring
De fyra första faktabladen (det kommer sex till) om övervintring är färdiga. Målet är att bygga ett webb-baserat bibliotek med ämnen
kopplade till övervintring med fokus på greener. Texterna har skrivits i samarbete med erfarna greenkeepers och konsulenter i Norden och i Kanada. Nu hittar du följande fyra på sajten:
- Grass species and varieties for severe winter climates (engelska, norska och svenska)
- Preparing golf greens for winter survival (engelska)
- Anoxia. When to break the ice? (engelska, norska)
- Winter play on summer greens (engelska, norska)  Till faktabladen  
 
 
Rambeskrivningen IPM
2011 producerade STERF 18 faktablad om integrerat växtskydd i samarbete med Jordbruksverket, samt en rambeskrivning som ger en övergripande kännedom om hur man lyckas med integrerat växtskydd. Rambeskrivningen är nu omarbetad och finns på svenska, norska och danska. Faktabladen omarbetas för närvarande och ska bli 28 samt finnas på svenska, norska och danska.
(Klart under våren 2016).  Till IPM-sidorna  
 
 
Upptäck banans multifunktionella värden
En ny handbok som är tänkt som ett verktyg vid en process där man värderar och synliggör golfbanans multifunktionella möjligheter. Handboken beskriver några viktiga miljömål och hjälper dig att bidra till att dessa uppnås. Den finns på engelska och svenska.  Till handboken  
Godkända växtskyddsmedel 2016
Är du osäker på vilka växtskyddsmedel som är godkända i år? Den senaste listan finns på STERFs webbsida!  Till listan