STERF Nyhetsbrev #17
Uppdaterade IPM-faktablad!
Nu finns det 10 helt nya samt 18 uppdaterade faktablad om integrerat växtskydd på sajten, inklusive rambeskrivningen som ger en övergripande kännedom om hur man lyckas med integrerat växtskydd. Titta till exempel på avsnittet om insekter, där finns ett helt nytt faktablad om harkrankar. Dessutom finns ett blad om hur man kan registrera insektsangrepp. Alla faktabladen finns nu på svenska, norska och danska. Du hittar alla faktaområden på sajten.  Till faktabladen  
 
Uppdaterat FoU-program
I maj blev det uppdaterade forsknings-och utvecklingsprogrammet inom Multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster klart. Läs om hur STERF menar att golfanläggningen bland annat kan bidra till ökad biologisk mångfald, bevarande av natur- och kulturmiljöer samt att behålla och utveckla ekosystemtjänster i storstadsnära miljöer, samt bidra till människors livskvalitet och bättre hälsa.  FoU program  
 
Artikel om filt/thatch
Norsk artikel som handlar om hur man praktiskt kontrollerar sin filt/thatch, varför den uppstår och om olika metoder för att minska problemen.  Till artikeln  
Artikel om multifunktionella golfbanor
En intressant artikel som beskriver resulaten från projektet "Multifunctional Golf Courses". Här visas hur man kan påverka biologisk mångfald och kolbindning genom att ändra skötselrutiner av bl a ruffar.
Dessutom har forskarna undersökt golfarnas upplevelser av olika typer av skötsel. Läs den!  Till artikeln  
Kort film om hjälpsådd
Som en del av projektet "Successful reestablishment of greens following winter damage" har en kortfilm producerats som handlar om återetablering av greener med flera olika såtekniker. Slutrapport kommer under hösten 2016 där de mest effektiva teknikerna presenteras. P S Du hittar länken långt ned på sidan.  Till projektsidan  
Rödsvingelhandboken är här!
Riktlinjer baserade på ny forskning (från Fescue-green projektet) samt erfarenheter från greekeepers. Handbokens syfte är att bidra till en mer hållbar golfbaneskötsel utan att tumma på spelkvaliteten. En efterlängtad handbok!  Till handboken