STERF Nyhetsbrev #18
Dags att söka forskningspengar
STERF har reserverat ca 2,1 miljoner SEK per år under 2017, 2018 samt 2019 för nya forskningsprojekt och storskaliga försök på golfbanor. Sista dag för ansökan är den 12 december. Läs mer om hur man går till väga!  Call for proposals  
 
Nordiskt seminarium - 7 februari 2017
Multifunktionella landskap - Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar
Den 7 februari 2017 anordnar KSLA tillsammans med STERF ett seminarium med syftet att visa på de möjligheter som multifunktionella golfbanor erbjuder; att diskutera de utmaningar, problem och konflikter som finns; och att identifiera verktyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. Seminariet vänder sig såväl till personer inom golfsektorn som till representanter för myndigheter, kommuner, universiteten, markägare och intresseorganisationer. Läs mer om programmet och anmäl dig redan nu.


  Om seminariet  
 
Artikel - Low input greener
På sajten finns nu en artikel på norska med titeln "Low-input greener med god spillekvalitet". Läs den!  Artikeln  
 
 
Uppdaterat IPM-program
En uppdaterad version av STERFs forskningsprogram kring integrerat växtskydd (IPM) finns nu på sajten.  IPM-program  
 
 
Nytt projekt
Målet för projektet är att presentera hur man kan minimera läckage, utlakning och ytavrinning, av fungicider från golfbanor. Projektets mycket långa namn är: "Risks for surface runoff and leaching of fungicides from golf greens varying in rootzone composition and amount of thatch."  Om projektet  
Avslutat projekt
Slutrapporten från projektet "Multifunctional Golf Courses" finns nu på sajten. Syftet med projektet är att studera hur olika skötselstrategier påverkar kolinlagring och biologisk mångfald. Man har också studerat hur skötselstrategier inverkar på till exempel rekreation och friluftsliv.  Om projektet  
Fräscha IPM-faktablad
Nu finns det 10 helt nya, samt 18 uppdaterade faktablad, om integrerat växtskydd på sajten - inklusive rambeskrivningen som ger en övergripande kännedom om hur man lyckas med integrerat växtskydd. Titta till exempel på avsnittet om insekter, där finns ett helt nytt faktablad om harkrankar. Dessutom finns ett blad om hur man kan registrera insektsangrepp. Alla faktabladen finns nu på svenska, norska och danska. Du hittar alla faktaområden på sajten.  Faktablad