STERF Nyhetsbrev #19
Nordiskt seminarium - 7 februari 2017
"Multifunktionella landskap - Nordiska golfanläggningars möjligheter och utmaningar". Den 7 februari 2017 anordnar KSLA tillsammans med STERF ett seminarium med syftet att visa på de möjligheter som multifunktionella golfbanor erbjuder; att diskutera de utmaningar, problem och konflikter som finns; och att identifiera verktyg för att öka golfanläggningars samhällsnytta. Seminariet vänder sig såväl till personer inom golfsektorn som till representanter för myndigheter, kommuner, universiteten, markägare och intresseorganisationer. Läs mer om programmet och anmäl dig nu!

  Mer information  
 
Svensk avdelning på webben!
Många av de faktablad, handböcker, artiklar och broschyrer som STERF publicerat finns på svenska på vår webbsida. För att göra det enklare att hitta har vi nu undersidor på samtliga nordiska språk. Klicka på den svenska flaggan i toppen av sidan!

  Svensk information  
 
 
Artikel - Golf och hållbarhet
Varför är hållbarhet så viktigt? Läs artikeln "Planetens hållbarhet - vårt gemensamma ansvar". Där beskriver vi processerna som påverkar vårt jordklot, och du kan läsa om vad golfbranschen och du som individ kan göra för att minska vår påverkan på vår planet.

  Till artikeln  
 
 
Vinterfaktablad - snart fler på svenska
Nu finns det 10 nya faktablad om gräsets övervintring på vår webbsida. Samtliga finns just nu på engelska och norska. Än så länge är tre av dom översatta till svenska, men fler översättningar är på gång! Du hittar samtliga 10 faktablad på huvudsidan. De som är översatta till svenska hittar du också på den svenska avdelningen.

 

  Svenska faktablad  
Artikel: Vinterskador på nordiska golfgreener
En stor enkät om orsaker och ekonomiska konsekvenser av vinterskador på nordiska golfgreener genomfördes förra året. Den här artikeln, på norska, sammanfattar undersökningen och kommenterar en del oväntade resultat.

 

  Artikel  
Artikel: Trampgröe-slitagemästaren
Trampgröe har varit med i de norska sortförsöken sedan 2011, representerad med sorten ‘Supranova’. Den tål slitage, skugga och låg klipphöjd, reparerar skador fort och överlever tuffa vintrar. Är detta en lösning för fotbollsplaner, tees och vinterutsatta greener? Läs artikeln på svenska!

 

  Artikel