STERF Nyhetsbrev #20
Turfgrass Field Day - Landvik, 21 juni
Alla gräsintresserade är välkomna till NIBIO i Landvik, Norge, för att få de senaste nyheterna från pågående forskningsprojekt och träffa kollegorna i branschen. På fältdagen ligger årets fokus på alternativa produkter för integrerat växtskydd på golfbanan. Läs mer om konferensen, programmet och hur du anmäler dig.  Turfgrass Field Day 2017  
 
Övervintring - 10 svenska faktablad
Nu finns alla 10 faktabladen om gräsets övervintring på svenska på STERF:s webbsida. Samtliga finns också på engelska och norska, några även på danska och isländska! Du hittar samtliga 10 faktablad på den svenska avdelningen på sajten.  Faktablad Övervintring  
 
 
Artikel - Våra rutiner för bevattning
De viktigaste resultaten från en undersökning i fyra nordiska länder kring rutiner för bevattning på golfanläggningar. Målet var att få en tydlig bild av läget för att hitta möjlig förbättringspotential och behov för eventuella forskningsprojekt.  Läs artikeln  
 
 
Nytt projekt om häxringar
Ett nytt projekt har startats kring häxringar och thatch collapse med målet att definiera svamparna som orsakar detta samt vilken effekt gödning, bevattning för hand och vätmedel har på dessa. Läs mer på webbsidan!  Till projektet  
 
 
Artikel - Hjälpsådd på fairways
Slutrapporten och en populärvetenskaplig artikel (på danska) har publicerats baserat på projektet "Overseeding of Fairways - A strategy for finer turf with less broad-leaved weeds and Poa annua." Läs artikeln "Eftersåning af fairways".  Till projektet  
 
 
Internationellt seminarium om övervintring
Boka redan nu in det spännande seminariet som kommer att hållas på Oslos flygplats Gardermoen den 9-10 November. Seminariet är en del av STERF:s projekt om "Optimal application of nitrogen and sulfur in autumn for better winter survival of perennial grasses". Mer information i kommande nyhetsbrev!