STERF Nyhetsbrev #21
STERFs årsbok på svenska!
Nu är STERFs årsbok för 2016 färdig. Läs den engelska för att få senaste nytt om de pågående projekten samt se listan på nya och avslutade projekt. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som 10-årsjubileet, seminarier, workshops och publicering av nya handböcker! I den svenska sammanfattningen hittar du de viktigaste händelserna. Du hittar båda publikationer här!  Årsboken 2016  
 
Field Day på Värpinge Golf
Den 29 maj bjuder projektet ”Ogräskontroll / maskros” in till en banvandring på Värpinge, Lund, kl 13-16. Vi kommer att presentera det nu avslutade projektet liksom alla de multifunktionella verksamheter som finns på banan.  Banvandring  
 
 
Verktyget som ger bättre koll
Artikel om hur den nya versionen av GEO’s verktyg OnCourse underlättar för golfklubbar över hela världen att jobba med hållbar utveckling. Nu byggs en anpassad svensk version av det webbaserade verktyget; OnCourse Sweden!  Artikel  
 
 
Handbok - Att sköta rödsvingel
Äntligen är den här - handboken om att sköta rödsvingel, på svenska! Det är guidelines baserade på ny forskning och greenkeepers erfarenheter som publicerades på engelska under 2016.  Handbok  
 
 
Rapport från seminarium
Rapport från det nordiska seminariet "Multifunktionella landskap - golfanläggningars möjligheter och utmaningar". Seminariet hölls på KSLA  den 7 februari i år. Arrangörer var landskapsnoden inom KSLA och STERF.  Rapport  
 
 
Turfgrass Field Day - Landvik, 21 juni
Alla gräsintresserade är välkomna till NIBIO i Landvik, Norge, för att få de senaste nyheterna från pågående forskningsprojekt och träffa kollegorna i branschen.På fältdagen ligger fokus på alternativa produkter för integrerat växtskydd på golfbanan. Läs mer om konferensen, programmet och hur du anmäler dig.  Field Day  
Nytt projekt - Återetablering av greener
Ett demonstrationsförsök där tidigare års försökserfarenheter från vinterskadade greener tas till vara och utvecklas. Undersökning av vad som fungerar bäst, skärande såmaskiner eller droppsådd m m, för snabb etablering av sådden. Titta gärna på den korta filem som handlar om projektet!  Projekt  
Artikel - Återetablering efter vinterskador
Vinterskador kan förekomma på alla gräsytor på golfbanor och fotbollsplaner, men generellt är att gräs som klipps lågt är mest utsatt. Denna artikel handlar om vinterskador på greener och hur man praktiskt hanterar dessa.  Artikel