STERF Nyhetsbrev #22
Sju nya projekt!
2017 har STERF beslutat att finansiera sju nya forskningsprojekt inom följande program; Strategier för god övervintring, Integrerat växtskydd samt multifunktionella golfanläggningar och ekosystemtjänster. Det är ett brett utbud av ämnen som representerar STERFs strategiska mål. Läs mer om projekten!  Projekt  
 
Nytt från ITS och ITRC
Maria Strandberg, vd för STERF, är nyvald ordförande i International Turfgrass Society (ITS), världens största sammanslutning av forskare och representanter för golf- och grönytesektorn. Organisationens nästa internationella konferens (ITRC) hålls i Köpenhamn, 11-16 juli 2021. Läs mer om konferensen samt introduktionsbrevet från ITS president.  Läs mer  
 
 
Seminarium - Övervintring
Anmäl dig till seminariet "Winter stress management of turf grass" som hålls på Oslo flygplats, Gardermoen, 9-10 november. För att möta utmaningarna kring övervintring har vi finansierat ett fyraårigt projekt om hur höstgödsling påverkar köldtåliga greengräs under vintern. Det är dags att sammanfatta våra resultat och presentera våra rekommendationer för branschen.  Seminarium  
 
 
Sortslistor 2017-18
De nya sortslistorna; 'Turfgrass seed for the Nordic countries 2017-2018' är här. Denna viktiga publikation värderar de olika grässorterna, baserade på resultat från SCANTURF och SCANGREEN. De finns att läsa på engelska, norska och danska.  Sortslistor  
Artikel - Ängsgröe som greengräs?
Läs artikeln som avslöjar en del överraskande fakta om ängsgröe som kommit fram under projektet SCANGREEN.  Artikel  
Artikel - Hjälpgräs efter vinterskador
Artikel på norska om grässorter som kan hjälpa till att läka vinterskador: "Markrapp eller flerårig raigras som ‘hjelpegress’ ved resåing etter vinterskade." Läs den!  Artikel