STERFs årsbok 2017
Nu är STERFs årsbok för 2017 här. Läs den engelska för att få senaste nytt om de pågående och de nya projekten. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Eller läs den svenska sammanfattningen! Du hittar båda två här.  Årsboken  
 
Bevattning - Praktiskt utbildningsseminarium den 20 juni
Under den här dagen, på Furesø GC i Danmark, kommer man att presentera några av de viktigaste resultaten från det nyligen avslutade projektet "Engineering better irrigation in turf - quantifying impacts of application uniformity on turf quality in golf". Seminariet kommer att ha ett starkt praktisk fokus och blanda en serie korta tekniska presentationer med praktisk utvärdering av ett bevattningssystem samt ett pass utomhus där man diskuterar frågor som rör drift av system, schemaläggning av bevattning och hur man kan optimera sin gräskvalitet. Inbjudan och fullständigt program finns här. Begränsat antal platser!  Inbjudan & program  
 
Återetablering efter vinterskador
Den slutgiltiga rapporten från projektet "Successful reestablishment of golf greens following winter damages" finns nu på sajten.  Rapport  
Två nya artiklar
Artikeln om "Rødsvingelblandinger til golfgreens" (dansk) beskriver vilka blandningar som fungerar bäst i södra Skandinavien. Och en artikel om "Häxringar" (svensk) som handlar om hur man identifierar de olika varianterna och vilka åtgärder som kan vidtas mot problemet.

En kort film om hjälpsådd
SGFs bankonsulent Carl-Johan Lönnberg har gjort en presentation på youtube om hjälpsådd av vinterskadade greener i praktiken, som en del av sitt STERF-projekt "Practical reestablishment of golf greens following winter damages -a field study".  Till filmen