Ha en riktigt härlig sommar!
Glad sommar önskar STERFs styrelse och direktör. Bakre raden (fr vänster till höger): Jerry Knox, Gunnar Håkansson, Maria Strandberg och Stefan Nilsson. Främre raden: Pål Melbye, Bruno Hedlund, Torben Kastrup Petersen, Kim Sintorn (adjungerad) och Jari Koivusalo. På bilden saknas: Trygve S. Aamlid och Edwin Roald.

Multifunktionella aktiviteter – en enkätstudie
Mångfunktionella golfanläggningar är idag en outnyttjad resurs. Dessa kan bidra till att öka golfens samhällsnytta genom att verksamheten ses från ett helhetsperspektiv där ett effektivt utnyttjande av grönytor och allmänhetens intresse av natur och rekreation är centrala. Under 2017 genomfördes en enkätstudie riktad till nordiska golfanläggningar för att få information om multifunktionella aktiviteter på dagens klubbar. Det finns en massa goda exempel i rapporten - läs den!  Rapport  
 
 
Vad har IPM för betydelse på golfbanan?
Enligt Trygve Aamlid som skrivit artikeln, handlar det helt enkelt om att odla friskt och livskraftigt gräs som står emot sjukdomar och stress och skapar en spelyta av högsta kvalitet. STERFs forskningsprogrammet om IPM är det äldsta och mest omfattande av alla. Läs artikeln!  Artikel  
 
 
Video - Biologisk mångfald i ruffarna
Projektet "From dense swards to biodiverse roughs" har gjort en kort video som handlar om ruffklippningsstrategier, jordförbättring, sådd av blomsterfröer och hur plantering av halvparasitiska växter kan användas för att öka den biologiska mångfalden i ruffen.  Video  
STERFs årsbok 2017
Du har väl inte missat STERFs årsbok för 2017? Läs den engelska för att få senaste nytt om de pågående och de nya projekten. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Eller läs den svenska sammanfattningen! Du hittar båda två här.  Årsbok