STERF Nyhetsbrev #26
Seminarium om skolundervisning på golfbanan
Den 13 november arrangeras seminariet "Golfbanans multifunktionella användning med skolan som målgrupp" i Motala, där vi presenterar erfarenheter och möjligheter med utomhuspedagogik på golfanläggningar! Välkommen.

  Inbjudan & program  
 
Film om utomhusundervisning
Hur kan en golfbana bli en tillgång för skolundervisning utomhus? Motala GK och Smedsby skola i Motala är involverade i projektet som undersöker hur delar av golfbanan, som inte är i spel, kan användas som utomhusklassrum för alla ämnen i årskurserna 1-6. Filmen har tagits fram med hjälp av Svenska Golfförbundet.
  Till filmen  
 
 
Golflubbar som visar vägen
Handboken "Golf clubs as frontrunners for sustainable development in local landscapes" är en handbok där man steg för steg visar hur man kan kartlägga värderingar, funktioner och aktiviteter samt involvera samarbetspartners i multifunktionella projekt på golfklubben.
  Handbook  
 
 
Golfens roll i landskapsutvecklingen
Nordiska golfklubbar har en fantastisk möjlighet att göra stora insatser för "2030 Agenda" genom genom att utveckla multifunktionalitet på sina anläggningar, tillämpa ett landskapsperspektiv och etablera samarbeten med andra aktörer i området. Detta beskrivs i slutrapporten för projektet "Golf clubs as landscape players".  Rapport  
Spännande om gräsmarkers biologi
Läs rapporten som är en dokumentation från workshopen "Infrastrukturens biotoper" i samband med konferensen Flora- och faunavård 2018.
  Rapport  
Video - Biologisk mångfald i ruffarna
Projektet "From dense swards to biodiverse roughs" har gjort en kort video som handlar om ruffklippningsstrategier, jordförbättring, sådd av blomsterfröer och hur plantering av halvparasitiska växter kan användas för att öka den biologiska mångfalden i ruffen.
  Till video  
Multifunktionella aktiviteter – en enkätstudie
Mångfunktionella golfanläggningar är idag en outnyttjad resurs. Under 2017 genomfördes en enkätstudie riktad till nordiska golfanläggningar för att få information om multifunktionella aktiviteter på dagens klubbar. Det finns en massa goda exempel i rapporten - läs den!
  Enkätresultat