STERF Nyhetsbrev #28
Internationellt seminarium - hållbar användning av bekämningsmedel
Temat är hållbarhet och miljörisker kring användning av bekämpningsmedel på golfbanor. Seminariet arrangeras den 7 mars på Hotel & Congress, Oslo Airport Gardermoen, Norge av NIBIO och STERF. Information om program och hur du anmäler dig finner du i inbjudan.  Inbjudan  
 
Ute är inne - Golfbanan blir klassrum
På Motala GK har stora dela av golfbanan under 2018 använts för undervisning utomhus och bidragit med natur och naturlighet som gör skolarbetet mer meningsfullt och kreativt. Välkommen ett seminarium på Motala GK den 9 april, där vi berättar mer om detta spännande STERF-projekt.  Inbjudan  
 
 
Handbok om vinterskador - nu på svenska!
Handboken "Winter stress management" finns nu på svenska under namnet "Skötsel av grönytegräs mot vinterskador". Missa inte denna fullmatade handbok med värdefulla kunskaper, rekommendationer och praktiska råd!  Handbok  
 
 
Faktablad - Biotiska vinterskador
Ett nytt faktablad i serien om övervintring. Det finns att läsa på svenska, norska och engelska.  Faktablad  
Riktlinjer för bevattning
Nu finns det nya riktlinjer för bevattning av golfgräs. Det är den slutgiltiga rapporten från projektet "Engineering better irrigation in turf - Quantifying impacts of application uniformity on turf quality in golf".  Bevattning