STERFs årsbok 2018
Nu är STERFs årsbok för 2018 här. Läs den engelska för att få senaste nytt om de pågående och de nya projekten. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Eller läs den svenska sammanfattningen! Du hittar båda två här.  Årsbok  
 
Artikel om SCANGREEN 2015-2018
Resultaten från testerna av gräsarter- och sorter, för greener i de nordiska länderna, under åren från 2015 till 2018.  Artikel  
Multifunktionalitet ger fördelar för samhället
Artikeln är på engelska - "Societal benefits of multifunctional golf facilities" - och bygger på en enkät om multifunktionalitet på nordiska golfklubbar. Här finns många exempel som kan inspirera!  Artikel  
Oslo-seminariets presentationer
Nu kan du hitta presentationerna från seminariet den 7 mars i Oslo, "Sustainability and environmental risks of pesticide use on golf courses", på webben!  Presentationer