Dags att söka forskningspengar!
STERF har reserverat ca 2 miljoner SEK per år för 2020, 2021 samt 2022 till nya forskningsprojekt och storskaliga försök på golfbanor. Sista dag för ansökan är den 30 september. Läs mer om hur man går till väga!  Call for proposals  
 
International Turfgrass Field Day, 19 Juni
Årets fältdagar på NIBIO Landvik fokuserar på optimala och hållbara gödslingsstrategier, särskilt v g andra komponenter än kväve. Man har därför bl a bjudit in Dr. Doug Soldat från University of Wisconsin för att prata om gödslingsstrategier. På programmet finns också nya grässjukdomar i Skandinavien, såsom dollarspot. Inbjudan, program och anmälningsformulär hittar du via länken.  Inbjudan  
 
Blomsterängens dag, 20 juni
Dagen efter fältdagar på Landvik hålls ‘Norsk blomsterengdag. Här kan man bl a få tips om hur man förvandlar en gräsmark till blomsteräng. Hela programmet, anmälningsformulär hittar du via länken.  Inbjudan  
STERFs årsbok 2018
Läs den engelska årsboken för att få senaste nytt om de pågående och de nya projekten. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Eller läs den svenska sammanfattningen! Du hittar båda två här.  Årsbok  
Multifunktionalitet ger fördelar för samhället
Artikeln är på engelska - "Societal benefits of multifunctional golf facilities" - och bygger på en enkät om multifunktionalitet på nordiska golfklubbar. Här finns många exempel som kan inspirera!  Artikeln