STERF Nyhetsbrev #31
Sortslistor 2019-20
De nya sortslistorna; 'Turfgrass seed for the Nordic countries 2019-2020' är här. Denna viktiga publikation värderar de olika grässorterna, baserade på resultat från SCANTURF och SCANGREEN. De finns just nu på engelska. Fler språkversioner kommer snart. 

  Sortslistor  
 
Dags att söka forskningspengar!
STERF har reserverat ca 2 miljoner SEK per år för 2020, 2021 samt 2022 till nya forskningsprojekt och storskaliga försök på golfbanor. Sista dag för ansökan är den 30 september. Läs mer om hur man går till väga!

  Call for proposals  
 
Vision - Golf Course 2030
Golf Course 2030 Scandinavia är ett strategidokument som är baserat på STERF´s forskningsprogram och utvecklat i samarbete med R&A. Målet med Golf Course 2030 är att golfbranschen kommer överens om en hållbar väg framåt för optimal kvalitet på golfbanorna samt gynnar nuvarande och kommande generationers golfare. STERF´s aktiviteter som bidrar till att uppfylla åtta av 17 mål i Agenda 2030 är centrala i programmet.  Vision  
 
 
Praktisk återetablering
Slutrapporten från projektet "Practical reestablishment of golf greens following winter damages" har publicerats. Det har varit ett demonstrationsförsök där tidigare års försökserfarenheter tagits till vara och utvecklats. Man har undersökt av skärande såmaskiner och droppsådd, jämförelse av två olika gräsarter och användning av vätmedel vid sådd.  Rapport  
 
 
Artikel - Kombinera rödsvingel och krypven
Skulle vi kunna blanda rödsvingel och krypven i fröblandningar till våra nordiska greener? Läs den norska artikeln så får du veta vad forskarna tycker!

  Artikel