STERFs årsbok 2019
Nu är STERFs årsbok för 2019 här. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Läs den engelska för att få senaste nytt om pågående och nya projekt. Eller läs den svenska sammanfattningen!

  STERFs årsbok 2019  
 
Nya STERF-projekt
Sex nya forskningsprojekt med fokus på hållbar utveckling har nyligen kommit igång. Läs artikeln om SCANGREEN 2019-2022, ROBO-Golf, Ice-breaker, IPM-golf, Carbon par och Bird(ie)s.

  Artikel  
 
Dollarspot - två artiklar!
Dollarspot (myntfläck) upptäcktes för första gången i Norge 2013 och i Sverige 2014. I Danmark har sjukdomen funnits i åtminstone 10 år. Så vitt vi vet finns dollarspot på ett stort antal nordiska golfbanor. På vissa nordiska anläggningar är skadorna allvarliga med upp till 70-80% dött gräs på greener och fairways. Läs två artiklar från det pågående projektet om dollarspot.

  Artiklar  
 
 
SCANGREEN 2015-2018
SCANGREEN - testningen av gräsarter och sorter för Skandinavien inleddes 2003 och har sedan dess varit en del av STERFs forskningsprogram.  I denna svenska artikel sammanfattar vi generella intryck och ger förslag på de bästa sorterna av rödsvingel, rödven och krypven baserat på provningsperioden 2015-2018.

  Artikel