MLSN-gödsling av golfgräs - Bra för miljön och ekonomin
’Minimum Level of Sustainable Nutrition’ (MLSN) är på god väg att bli ett etablerat begrepp för miljövänlig och hållbar gödsling på golfbanor. Över 1000 golfbanor i Nord-Amerika, Asien och Europa har börjat använda MLSNs gödselnormer. Men vad innebär egentlig MLSN-gödsling, och hur förhåller sig rekommendationerna i MLSN till nivåerna i STERFs handbok ”behovsanpassad gödsling”? Artikeln finns på svenska, norska, danska och engelska.

  Artikel  
 
IPM-GOLF 2020-23
Projektet skall undersöka nya tekniker och metoder för att förebygga och bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna - särskilt snömögel och dollarspot utan, eller kraftigt reducerade doser av, fungicider. Förebyggande skötsel och bekämpning av insekter särskilt trädgårdsborre- och harkrankslarver skall också undersökas i projektet. Det här projektet samfinansieras med The R&A och många andra golf- och forskningsorganisationer. Artikeln finns på svenska, danska och engelska.

  Artikel  
 
SUSPHOS
Läs artikeln om SUSPHOS-projektet som fokuserar på hållbart nyttjande av fosfor på golfbanor. Utgångspunkten är MLSN-gödsling (minimum level of sustainable nutrition), som är en ny internationell norm för gödsling av golfgräs. Artikeln finns på engelska, svenska, norska och danska.

  Artikel  
 
 
ROBO-GOLF
Läs om det nystartade projektet ROBO-GOLF där syftet är att studera agronomiska, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av att byta från traditionella klippare till robotklippare. Det här projektet samfinansieras med Husqvarna. Artikeln finns på engelska, danska, svenska och norska.

  Artikel  
 
 
SCANGREEN 2019-22
Läs artikeln om det nya projektet SCANGREEN 2019-2022 som testar nya gräsarter och sorter till skandinaviska golfgreener klippta på 3-5 mm. Utprovningen startade 2003. De nya försöken såddes förra året och utgör den femte försöksomgången. Artikeln finns på svenska, norska, danska, finska och engelska!

  Artikel  
 
 
STERFs årsbok 2019
Nu är STERFs årsbok för 2019 här. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker. Läs den engelska för att få senaste nytt om pågående och nya projekt. Eller läs den svenska sammanfattningen!

  Årsbok