WEBINAR 5 NOVEMBER: Biodiversity of golf courses and urban grasslands: Current knowledge and future trends
STERF och NIBIO arrangerar ett internationellt webinar om  biodiversitet på golfbanor och urbana gräsmarker. Projektet "From dense swards to biodiverse roughs" är slutfört. För att presentera resultaten, men också placera resultaten i ett vidare sammanhang, kommer en öppen paneldiskussion att hållas den 5 november 2020 kl. 13-15 CET, med talarna som har gjort sina presentationer tillgängliga online en vecka före webinaret. Presentationerna har banchefer, landskapsarkitekter, stadsplanerare, parkchefer, m fl som målgrupper. Anmäl dig och läs mer om webinariet i inbjudan med program.

  Inbjudan  
 
Nytt projekt - Praktiska åtgärder för att öka biologisk mångfald på golfbanor
Flera vetenskapliga rapporter pekar ut minskningen av ängs- och betesmarker och de allt större avstånden
mellan blomrika gräsmarker som en del av orsakerna till att antalet insekter minskar. På fem golfbanor i Falkenbergs- och Varbergs kommun pågår just nu ett projekt för att skapa en modell för praktiska åtgärder som kan öka den biologiska mångfalden på golfbanor. Läs artikeln om projektet (nedan) eller hela projektbeskrivningen.


  Artikel på svenska  
 
Golfbanan som utomhusklassrum - det perfekta valet under pandemin
Denna handbok ger inspiration och idéer för utomhusundervisning på golfbanor. På golfbanor finns möjligheter att variera inlärningsmiljöer som kompletterar inomhusklassrummet som plats för undervisningsaktiviteter. Här beskrivs erfarenheter, idéer och praktiska aktiviteter som kan användas i vardagsundervisningen utomhus. Det finns även en kort video om projektet.  Handbok  
 
Multifunktionalitet ger fördelar för samhället
Artikeln "Multifunktionella aktiviteter på nordiska golfanläggningar – en enkätstudie" bygger på en enkät om multifunktionalitet på nordiska golfklubbar. Här finns många goda exempel som kan inspirera!

  Artikel  
 
 
Golflubbar som visar vägen - inspirerande handbok
Handboken "Golfklubbar som initiativtagare för hållbar utveckling av lokala landskap" är en handbok där man
steg för steg visar hur man kan kartlägga värderingar, funktioner och aktiviteter samt involvera samarbetspartners i multifunktionella projekt på golfklubben.  Handbok