Dollarspot projektet - Slutrapport, videos och artiklar
Sedan dollarspot dokumenterades i Norge och Sverige för första gången har sjukdomen varit i fokus för forskning i flera projekt finansierade av STERF och andra aktörer. Slutrapporten från projektet "Risk assessment, management and control of dollar spot caused by Clarireedia species on Scandinavian golf courses (2017-2020)", med resultat från fältförsök på skandinaviska golfbanor och laboratoriestudier på NIBIO Landvik har nu publicerats. 

Titta på två korta informativa videos och läs artiklarna om resultaten från projektet!

  Dollarspot  
 
IPM-projekt med mål att minska pesticidanvändning
Det nya projektet om integrerat växtskydd (IPM) "Integrated management of important turfgrass diseases and insect pests on European golf courses" startades 2020. Projektet skall undersöka nya tekniker och metoder för att förebygga och bekämpa de viktigaste svampsjukdomarna - särskilt snömögel och dollarspot utan, eller kraftigt reducerade doser av, fungicider. Förebyggande skötsel och bekämpning av insekter särskilt trädgårdsborre- och harkrankslarver skall också undersökas i projektet. Det här projektet samfinansieras med The R&A och många andra golf- och forskningsorganisationer. Läs artikeln om projektet.

  Artikel  
 
 
Faktablad om integrerat växtskydd
STERFs faktaspäckade samling av IPM-faktablad ger information om skadedjur, skötselstrategier, sjukdomar, gräsarter, dokumentation, forskningsförsök på er egen anläggning samt rekommenderad läsning för ytterligare information. Faktabladen har skapats i nära samarbete med nordiska myndigheter och finns på svenska, norska och danska, på respektive lands sidor.  IPM-faktablad på svenska