STERF Nyhetsbrev #39
Resultat från projektet "From dense swards to biodiverse roughs"
Slutresultat, erfarenheter, råd och fakta från projektet finns nu tillgängliga. Här hittar du mycket information som beskriver skötselstrategier för att öka mångfalden av blommande växter och pollinerare i golfbanans ruffar. I faktabladet hittar du praktiska tips och metoder för att diversifiera växtligheten i ruffen.

- Artikel på svenska om erfarenheter från projektet
- Faktablad med praktiska råd (kommer på svenska inom kort)


Artikel - Praktiska åtgärder för att öka biologisk mångfald
Läs artikeln från projektet "Biodiversity on golf courses". Här beskrivs hur fem golfbanor i Falkenbergs- och Varbergs kommuner jobbar för att öka den biologiska mångfalden genom att skapa livsmiljöer för pollinerare.

  Artikel på svenska  
 
Artikel - Kan golfbanor lagra koldioxid?
Läs artikeln om det nya forskningsprojektet "Carbon Par" som beräknar koldioxidstatus för mark som används av ett antal isländska golfbanor. Beräkningen av en golfanläggnings totala koldioxidavtryck måste ta hänsyn till exempelvis skötselmetoder, inklusive avgaser från klippare, energi som används för att pumpa vatten, tillverkning samt leverans av produkter som gödningsmedel och gräsfrö.

  Artikel på engelska  
 
Implementering av STERFs skolprojekt i Stockholm
Nu startar ett samarbetsprojekt mellan golfklubbar i Stockholm och Stockholms grundskolor med inspirationen från STERFs handbok "Golfbanan som utomhusklassrum". Inom ramen för skolornas projekt "Spring i benen" vill golfen vara med och skapa nya utomhusklassrum i säkra naturområden på golfanläggningen. Syftet är att förbättra barnens lärande och välmående genom mer rörelse i naturen samt att få barnen att upptäcka och prova på golf. I år är en handfull golfbanor i Stockholm med i ett pilotprojekt. Vill du veta mer - följ länkarna nedan.

- Film på LinkedIn
- Idrottens Kraft Podden
- Handbok "Golfbanan som utomhusklassrum"