STERF Nyhetsbrev #41
Hitta dina bästa grässorter!
Den senaste versionen av "Turfgrass seed for the Nordic länder 2020-2021" har har publicerats. Det innehåller utvärderingen av grässorter från SCANTURF- och SCANGREEN projekten. Sortslistorna handlar om grässorter, inte gräsgräsarter. (Information om gräsarternas egenskaper finns i ”Gräsguiden 2015”.

  Sortslistor 2020-21  
 
Artikel - Varianter av rödsvingel och krypven
SCANGREEN 2019-22-projektet har kommit halvvägs. Preliminära resultat (2019-20) presenteras i artikeln "Varieties of red fescue and creeping bentgrass". Här hittar du information om exempelvis allmänt intryck, sjukdomar och vinterskador för flera sorter av rödsvingel och krypven.

  Artikel  
 
Golfbanan – ett uteklassrum för undervisning och lärande
Det är nu dags att genomföra konceptet "Golfbanan som utomhusklassrum" i större skala. STERF, SGF och utbildnings-förvaltningen i Stockholms stad jobbar tillsammans i projektet. Tre skolor (Hjulsta Grundskola, Mälarhöjdens skola och Bäckahagens skola) har kopplats till i tur och ordning till Viksjö GK, Haninge GK och Björkhagens GK. En handledning i utomhus-pedagogik för lärare som deltar i denna första fas av projektet har tagits fram: "Golfbanan – ett uteklassrum för undervisning och lärande i skolans alla ämnen och teman".

  Handledning  
 
 
ROBO‐GOLF: Resultat från 2020
De första resultaten från projektet ROBO-GOLF 2020-2023 presenteras i rapporten "Robotic mowers for better turf quality on golf course fairways and semi‐roughs". Robot-gräsklippare kan bidra till en mer hållbar resursanvändning på golfbanan.

Projektets mål är att generera och sprida kunskap om påverkan på gräsets kvalitet, gödselkrav, arbetskraft och energianvändning och spelarnas nöjdhet när man övergår från manuell klippning till robotklippning på fairways.


  Rapport  
 
 
STERFs årsbok 2020
Läs om STERFs pågående och nyligen startade projekt, aktiviteter, forskningsprogram liksom en beskrivning av de viktigaste händelserna under året. Läs den engelska för att få den kompletta bilden, eller läs den svenska versionen - en sammanfattning av den engelska årsboken!

  Årsbok 2020