STERF Nyhetsbrev #42
ICE-BREAKER: Goda nyheter
Läs artikeln från STERFs vinterprojekt, ICE-BREAKER: Resultat från NIBIO Apelsvoll bekräftar goda erfarenheter från vintertäckning förra vintern. Täta plastdukar ger bättre vinteröverlevnad, specielt på vitgröegreener, men också på  krypven- och rödsvingelgreener!

  Artikel  
 
Video om ICE-BREAKER-projektet
Det finns två videor från ICE-BREAKER-projektet tillgängliga på webben, en från webinariet i juni som hölls av norska golfförbundet och den andra är en kort video från de svenska försöken i Sollefteå.

  Video  
 
Inget behov av extra P-gödsling på våren
Det finns inget behov av extra fosforgödsling på våren. Detta är goda nyheter för en hållbar skötsel av våra golfbanor eftersom världens reserver av råfosfat är begränsade och fosforläckage kan vara en belastning för lokala vattenmiljöer. Läs artikeln om resultat i SUSPHOS-projektet!

  Artikel  
 
 
Vältning mot snömögelangrepp
Det är redan känt att vältning kan förhindra dollarspot, en svampsjukdom som orsakas av Clarireedia spp. Att vältning också kan ha en hämmande effekt på snömögelangrepp (Microdochium nivale) är dock mindre känt. Läs om det i artikeln!

  Artikel  
 
 
Boka in 12 juli 2022 - Modern sports turf management practitioner seminar
Den 10-15 juli 2022 arrangerar STERF "The 14th International Turfgrass Research Conference 2021 (ITRC 2022)" i Köpenhamn. Nytt för denna konferens är en heldag tillägnad praktiker, den 12 juli. Här får man senaste nytt från ett antal toppforskare och några kommande stjärnor som delar med sig av de viktigaste nya kunskaperna från sitt expertområde. Läs mer i praktikerseminarie-foldern!

  ITRC 2022