Se webinariet om behovsanpassad gödsling!
Få den senaste kunskapen om gödsling, se det korta webinariet om den uppdaterade handboken och varför det är så viktigt att förstå hur näringsämnen påverkar ditt gräs. Träffa Maria Strandberg, vd för STERF, Stefan Nilsson, Bankonsulent på SGF, Trygve S. Aamlid och Karin Juul Hesselsøe, experter och forskare på NIBIO. Läs därefter handboken och få allt du behöver veta om gödsling.

  Webinar  
 
Uppdaterad handbok om behovsanpassad gödsling
I den första (2011) utgåvan av handboken sammanfattades kunskaper och erfarenheter som framkommit i tre STERF-projekt om gödsling under perioden 2003–2011. Den nya handboken har uppdaterats med resultaten från STERF-projekten "Optimal applicering av kväve och svavel på hösten för bättre vinteröverlevnad av golfgräs" och "SUSPHOS: Hållbar fosfor (P) gödsling på golfbanor".
   "Behovsanpassad gödsling - från teori till praktik" bygger på antagandet att gräset kräver näringsämnen i konstanta, relativa proportioner. Man kan därför använda samma gödselmedel från vår till höst och styra gödslingen utifrån gräsets kvävebehov. Den uppdaterade handboken presenterar den senaste kunskapen och teorin bakom detta samt enkla instruktioner om hur man gödslar behovsanpassat. Handboken finns på engelska, svenska och danska.


  Handbok  
 
Video om SCANGREEN
SCANGREEN är det skandinaviska forskningsprogrammet för gräsarter och sorter på sandbaserade golfgreener. Det senaste SCANGREEN-projektet har nått halvvägs och har nu släppt en kort video om projektet. Videon är på engelska med undertexter på alla skandinaviska språk! Det finns också en mer beskrivande artikel om de resultat som kommit från projektet hittills.

Video  och Artikel


ICE-BREAKER: Sensorer kan bli ett viktigt verktyg
Läs artikeln om de senaste rönen från ICE-BREAKER, projektet som forskar på lösningar för att reducera isskador på golfbanor och andra gräsytor. Artikeln finns på norska och svenska.

Artikel


Video - Kan golfbanor lagra koldioxid?
Se den här vackra videon om CARBON PAR-projektet som beräknar golfanläggningarnas totala koldioxidavtryck på Island, inklusive skötselåtgärder, utsläpp från klippare, energi som används för att pumpa bevattningsvatten och tillverkning och leverans av produkter som konstgödsel och gräsfrön.

Video