STERF Nyhetsbrev #49
Maria bloggar hos Mistra
Läs Maria Strandbergs blogginlägg på Mistra Sport and Outdoors med rubriken "Golfbanan som klassrum – ett sätt att lära oss sätta värde på naturen".

  Mistras blogg  
 
Video - Golfbanan som utomhusklassrum
Se den korta videon som handlar om skolklasserna som provar på utomhusundervisning på Viksjö GK. Här lär man sig om allemansrätten förutom de vanliga skolämnena. Forskningen visar att utomhusundervisning ger bättre inlärning med ökad rörelse och dessutom får barnen en chans att prova på golf. Här det elever med spring i benen
briljerar!


  Video  
 
 
Rapport - Trädgårdsborre och harkrankar på golfbanan
Läs denna nya rapport om insekter som kan orsaka allvarliga skador på våra skandinaviska Golfbanor. Skador orsakade av trädgårdsborre uppstår rätt sällan, medan skador från harkrankar verkar sprida sig och öka. Restriktionerna kring kemiska bekämpningsmedel gör att vi nu måste använda alternativa växtskyddsmedel  och jobba förebyggande. Läs mer om detta i rapporten.

  Rapport  
 
 
Videos - Röster och seminarier från ITRC2022
Om du inte kunde ta dig till Köpenhamn, här finns möjligheten att träffa några av deltagarna genom att se de korta videointervjuerna från konferensen. Vill du se ett av många seminarier från Praktikerdagen “Modern Sport Turf Management”? – här är de.

  Videos