STERF Nyhetsbrev #51
Boka redan nu - 18 & 19 september
Hållbara golfbanor - Integrerad banskötsel. Nya forskningsresultat och praktiska erfarenheter.
Ett symposium arrangerat av R&A:s Golf Course 2030 tillsammans med STERF.


Plats: Sigtuna  Program: Dag 1: Fältvandring, Sigtuna GK - eftermiddag och kväll. Dag 2: Symposium, Stora Brännbo, Sigtuna - hela dagen.

Symposiet är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ från R&A och STERF.  Resultat från det gemensamma IPM-projektet " Integrated management of important turfgrass diseases, and insect pests on European golf courses " kommer att vara en viktig del av symposiet. Programmet kommer också att innehålla: Framtida trender för golfsektorn, Hållbar banskötsel, IPM-implementering i Sverige och fallstudier, uppdatering om pågående samt nya IPM-projekt.

Inbjudan med program och anmälan kommer inom kort!


  Inbjudan  
 
Fyra nya projekt
I år har fyra nya projekt startat. Läs om dem genom att besöka projektsidorna.

  • SCANGREEN: Turfgrass species and varieties for integrated pest management of Scandinavian putting greens, 2023-26
  • FAIRWAYS4FUTURE: Managing high quality golf course fairways and semi roughs without herbicides and less emission of greenhouse gases.
  • FAIR-WATER I: Towards better drought resistance and reduced water consumption on golf course fairways
  • GOLF LANDSCAPES: Biodiversity and multifunctionality of golf landscapes

  Projektsidor  
 
Nya artiklar och slutrapport - SCANGREEN 2019-22
Fyra års försök (2019-22) med nya grässorter för greener i STERFs SCANGREEN-projekt har avslutats och gett mycket ny kunskap. Forskarna har bland annat funnit betydande skillnader i grässorternas resistens mot snömögel och dollarspot. Läs artiklarna och slutrapporten:

  • Artikel - What is the best seed mixture for putting greens?
  • Artikel - New varieties against dollar spot and microdochium patch
  • Final report - SCANGREEN 2019-22

Inom kort publiceras sortlistorna med resultaten för alla testade sorter och blandningar för skandinaviska greener.

  Projektsidan  
 
Video om STERF
En kort video som marknadsför STERF togs fram för att visas på SGF:s förbundsmöte. Tre STERF-projekt presenteras i korta ordalag, det är IPM, SCANGREEN och ”Golfbanan som utomhusklassrum”.

 

 

  Video