STERF Nyhetsbrev #52
SYMPOSIUM; Hållbara golfbanor – INTEGRERAD BANSKÖTSEL
Välkommen att ta del av nya forskningsresultat och praktiska erfarenheter presenteras i Sigtuna, 18 - 19 september. Dag 1: Besök och fältvandring, Sigtuna GK - eftermiddag och kväll. Dag 2: Symposium, Stora Brännbo, Sigtuna - hela dagen.
  Symposiet är en del av Golf Course 2030 Scandinavia-programmet och är ett gemensamt initiativ från R&A och STERF. Resultat från det gemensamma IPM-projektet " Integrated management of important turfgrass diseases, and insect pests on European golf courses " kommer att vara en viktig del av symposiet. Programmet är sammansatt av korta presentationer och innehåller även: Framtida trender för golfsektorn, Hållbar banskötsel, IPM-implementering i Sverige och fallstudier, uppdatering om pågående samt nya IPM-projekt. Inbjudan med detaljerat program, registreringsformulär (som öppnar snart) och praktisk information finns nedan.


  Symposium  
 
Sortslistor 2023-24
Nu är de här; sortlistorna med resultaten från SCANTURF och SCANGREEN för alla testade sorter och blandningar för skandinaviska greener 2023-24. Fyra års försök (2019-22) med nya grässorter för greener i SCANGREEN-projektet har avslutats och gett mycket ny kunskap. Forskarna har bland annat funnit betydande skillnader i grässorternas resistens mot snömögel och dollarspot. Läs artiklarna och slutrapporten på projektsidan


  Lists  
 
ROBO-GOLF Video
Lär dig mer om ROBO-GOLF projektet genom att titta på denna korta och välgjorda video!

  Video  
ICE-BREAKER projektet – Norska erfarenheter från förra vintern
En artikel om ett antal norska golfbanors erfarenheter inom ICE-BREAKER projektet. Här finns exempel på de som hade stora skador på sina greener och fick vänta länge på att öppna banan, trots att de hade täckt sina greener med plastdukar. (På norska)

  Artikel  
Kan fler birdies leda till större biologisk mångfald på golfbanan?
En fallstudie i Stockholms län om hur golfklubbar i tätbebyggda områden kan bidra för att öka den biologiska mångfalden. Studien har kommit fram till att golfklubbar har stor möjlighet att bidra till främjandet av biologisk mångfald och att höja medvetenheten kring hållbarhetsarbete i tätbebyggda områden. Det finns även en separat bilaga med några råd till golfklubbar som vill börja arbeta med biologisk mångfald. Detta är ett examensarbete från KTH.

  Studie