ICE-BREAKER projektet har satts igång
Läs artikeln om projektet som syftar till att hjälpa oss att förstå hur vi kan förebygga och reparera is- och vattenskador på våra greener. ICE-BREAKER är ett branschdrivet projekt som vi hoppas kommer att bli ett genombrott i STERFs insatser för att minska vinterskador och producera bättre spelytor, inte bara i Norden
utan även i regioner med liknande klimatförutsättningar.


  Artikel  
 
Nytt faktablad - erfarenheter av vintertäckning med täta plastdukar
Detta faktablad bygger på publicerade rapporter och erfarenheter av täta plastdukar under det senaste decenniet. Korrekt utlagda är täta dukar ett skydd som kan vara effektivt för att förhindra skador från is och smältvatten, uttorkning och andra typer av abiotiska vinterskador på greener. Två års positiva resultat på fyra norska golfbanor har bekräftats av svenska greenkeepers som har testat täta dukar i flera år och som upplevt mindre vinterskador under fyra av fem år.

  Faktablad  
 
Handbok om vinterskador
Handboken "Skötsel av grönytegräs mot vinterskador" är en fullmatad handbok med värdefulla kunskaper, rekommendationer och praktiska råd!

  Handbok  
 
 
Stäng banan - förbered gräset för vintern!
Efter en fantastisk golfsäsong, med stort spelartryck, är det dags att stänga banan och ge den de bästa förutsättningarna för att klara vintern och en tidig öppning av banan till våren. Läs artikeln (på norska) som är full av praktiska råd.

  Artikel  
 
 
Anmäl dig! Webinar om biodiversitet på golfbanor och urbana gräsmarker
STERF och NIBIO arrangerar ett internationellt webinar om  biodiversitet på golfbanor och urbana gräsmarker. Projektet "From dense swards to biodiverse roughs" är slutfört. För att presentera resultaten, men också placera resultaten i ett vidare sammanhang, kommer en öppen paneldiskussion att hållas den
5 november 2020 kl. 13-15 CET, med talarna som har gjort sina presentationer tillgängliga online en vecka före webinaret. Presentationerna har banchefer, landskapsarkitekter, stadsplanerare, parkchefer, m fl som målgrupper. Anmäl dig och läs mer om webinariet i inbjudan med program.


  Inbjudan