STERF about GDPR

Pls find our GDPR integrity policy in the file below (Swedish)

Så här behandlar vi dina personuppgifter

STERF:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att bättre skydda och stärka enskildas rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Det ska vara lätt för dig som privatperson att få insyn i och inflytande över hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär bland annat att vi behandlar dem på ett korrekt sätt och i enlighet med god sed, att vi behandlar dem för uttryckligt angivna och berättigade ändamål och att vi behandlar dem endast under så lång tid som är nödvändigt för dessa ändamål. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi har sparade om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Kontakta STERF via e-post: maria.strandberg@golf.se, eller telefon 08-622 15 27.

STERF använder dina uppgifter endast för vår egen verksamhet och för att kunna serva dig som intressent eller sökande. Det kan t ex handla om att skicka ut nyhetsbrev via mail, tipsa om aktiviteter och ansökningar. Vi säljer inga uppgifter till tredje part.

Prenumeranter på våra nyhetsbrev: STERF är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar i samband med att du registrerar dig som prenumerant. De uppgifter vi behandlar är bland annat namn, telefon och e-postadress.

Anmälda till kurser/möten: De uppgifter du lämnar vid anmälan till kurser/möten: namn, telefonnummer, e-post och eventuell allergi används externt enbart för att meddela matställen så att du inte blir serverad något som kan framkalla allergisk reaktion t ex.

Förtroendevalda och forskare: Uppgifter om de som är förtroendevalda i styrelsen, medlemmar i styr/arbetsgrupper och forskare används för att underlätta kontakt och främja kunskapsutbyte genom t ex sändlistor i mailsystem och på hemsidor. Vi lämnar exempelvis ut uppgifter då media vill ha kontaktuppgifter till de som håller i olika projekt eller om banken behöver veta personnummer för firmatecknare.

Mer information om STERF:s hantering av personuppgifter finner du i dokumentet nedan;