Årsbok på svenska

Nu är STERFs årsbok för 2018 färdig. Läs den engelska för att få senaste nytt om de pågående projekten samt se listan på nya och avslutade projekt. Du hittar också en beskrivning av de viktigaste händelserna under året, som seminarier, workshops och publicering av nya handböcker! I den svenska sammanfattningen hittar du de viktigaste händelserna. Du hittar båda två här!