Artikel om vintertäckning

Artikel om vintertäckning

Läs artikeln om det lyckade fullskaleexperimentet på tre golfbanor, under tre vintersäsonger i Finland, Sverige och Norge (2011-2014).

Man kom fram till att platsdukar förebyggde intrång av vatten och skyddade grennerna mot vinterskador, särskilt under kalla vintrar med risk för istäcken.