Filmsnutt om hjälpsådd

SGFs bankonsulent Carl-Johan Lönnberg  har gjort en filmsnutt på youtube om hjälpsådd av vinterskadade greener i praktiken, som en del av sitt STERF-projekt "Practical reestablishment of golf greens following winter damages -a field study".

https://www.youtube.com/watch?v=mFmtDoQ7K_8&feature=youtu.be