Seminar - outdoor schooling

Golfbanans multifunktionella användning med skolan som målgrupp
Välkommen till seminariet där vi presenterar erfarenheter och möjligheter med utomhuspedagogik på golfanläggningar! Konferens - Tisdag 9 april 2019 i Motala

The golf course's multifunctional use with the school as the target group
Welcome to the seminar where we present experiences and opportunities around outdoor education at golf courses! Conference - April 9th 2019, Motala (in Swedish)

Invitation / Inbjudan & program - see below!


Film about the project (English)

Film about the project (Swedish) / Film om projektet