Rapport - KSLA-seminarium

Rapport från det nordiska seminariet "Multifunktionella landskap - golfanläggningars möjligheter och utmaningar". Seminariet hölls på KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien) den 7 februari i år. Arrangörer var landskapsnoden inom KSLA och STERF.