Rödsvingelhandbok på svenska

Att sköta rödsvingel

Nu finns handboken om att sköta rödsvingel på svenska. Det är guidelines baserade på ny forskning och greenkeepers erfarenheter som publicerades på engelska 2016.

Det är forskningsprojektet “FESCUE-GREEN: Best management of red fescue (Festuca rubra) golf greens for high sustainability and playability” som ligger till grund för forskningsresultaten i häftet.