Societal Benefits of Golf

Inspiration and Ideas for Local Partnership

A handbook based on experiences from the Sigtuna Project: A Landscape for All and some other projects in Scandinavia. Wondering how to create societal benefits of golf? Here you will find both inspiration and ideas for local partnerships.

Inspirationsbroschyr med erfarenheter från Sigtunaprojektet som är producerad för att inspirera till att ta initiativ, skapa samverkan och på så sätt tydliggöra golfnyttan i samhället.