Godkända växtskyddsmedel i Sverige

Här publicerar vi en aktuell sammanställning över herbicider, fungicider, insekticider och biologiska bekämpningsmedel som är godkända att användas i Sverige.