Expertis inom IPM-området

BANKONSULENTER / RÅDGIVNING

Sverige -  Lista med namn och kontaktuppgifter på Svenska Golfförbundets hemsida.

Danmark: 

Karin Normann, Asbjørn Nyholt aps

Allan Brandt, Banekonsulent, +45 4326 2695, abp@dgu.org

 

FORSKARE / RÅDGIVNING

Agnar Kvalbein, NIBIO, Norge, telefon +47 40402089, agnar.kvalbein@nibio.no

Tatsiana Espevig, NIBO, Norge, tanja.espevig@nibio.no

Planteklinikken NIBIO 

 

LABORATORIER

Växskyddslaboratoriet, Botaniska analysgruppen, Göteborg, Tel: 031-786 26 67

The Turf Disease Centre (Kate Entwistle) i England