Här hittar du EU-direktivet

DIREKTIV

Europaparlamentets och rådets Direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemensakapens åtgärder för att uppnå hållbar användning av bekämpningsmedel.

Till direktivet!