Rambeskrivning

Vad är integrerat växtskydd?

Integrerat växtskydd (IPM) handlar om att använda all den kunskap och alla metoder som finns för att förebygga skador och bekämpa skadegörare på gräset.


De viktigaste skadegörarna på gräs i grönytor är ogräs och svampsjukdomar. För att lyckas med IPM behöver du ha övergripande kännedom om vad som ger en stark gräsplanta, goda kunskaper om vanliga skadegörare och veta vilka bekämpningsmedel som är tillgängliga och lagliga.

Målet är att producera bättre grönytor på ett miljömässigt hållbart sätt. Bakgrunden till detta är EU:s och nationella myndigheters krav på reducerad användning av kemiska växtskyddsmedel.

Definitioner och uttryck i rambeskrivningen är hämtade från EU-direktivet, daterat den 21 oktober 2009, som sätter ramarna för en hållbar användning av växtskyddsmedel.

2016 uppdaterades rambeskrivningen. Den finns även på danska och norska.