Brochures by STERF and others

Financial benefits of R&D for the golf industry

Forskning är lönsamt för golfen
Att satsa på att ta fram ny kunskap är en god investering som ger mångdubbelt tillbaka. Forskning och utveckling (fou) i nära samarbete med golfanläggningar ger praktiska verktyg för att utveckla en hållbar verksamhet med avseende på ekonomi, spelkvalitet och miljö.  

Multifunctional golf courses - an underutilised resource

Multifunctional golf courses - an underutilised resource
The brochure is a guide to multifunctional golf facilitiesis and a result of a nordic project that marks the beginning of further R&D on the subject! Available in english, swedish, norwegian and icelandic.

 

Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden

Mer än en golfbana - ta tillvara banans natur- och kulturvärden 
A guide for those who maintain and plan golf courses, with tips and trics on how to make the most of the grounds both for golfers, hikers, plants and animals. Produced by Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.

Multifunctional Landscapes - Opportunities and Challenges for Golf Facilities

KSLA (The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry) and STERF set up a seminar with the aim to show the opportunities that multifunctional golf courses offer; to discuss the challenges, problems and conflicts that exist; and to identify tools to enhance societal benefits from golf facilities. (Report in Swedish.)